Μελέτη / Επίβλεψη Έργων

Η εταιρεία DECORAMA διαθέτει πολυετή πείρα στην σύνταξη και εκπόνηση μελετών, καθώς και στην επίβλεψη για την ομαλή και άρτια εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τις μελέτες, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων για την ανακαίνιση, την κατασκευή ή την ανακατασκευή ενός σπιτιού ή ενός επαγγελματικού χώρου και πάσης φύσεως οικοδομήματος. Με συμμάχους την πείρα και την τεχνογνωσία καθώς και τις ανταγωνιστικές μας προτάσεις παρέχουμε άρτιες ποιοτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της μελέτης και της επίβλεψης ενός έργου από την αρχική μελέτη μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Εγγύηση της συνέπειας, της ποιότητας και αξιοπιστίας που μας χαρακτηρίζει αποτελούν οι πελάτες – συνεργάτες μας.

Η μελέτη και η σχεδίαση του χώρου αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την ανακαίνιση, την κατασκευή ή την ανακατασκευή ενός σπιτιού ή ενός επαγγελματικού χώρου. Από την πιο απλή κατασκευή έως τη ριζική ανακαίνιση, η μελέτη του χώρου δίνει στον μελετητή αλλά και στον πελάτη μια πλήρη και ρεαλιστική εικόνα, τόσο για το τελικό αποτέλεσμα, όσο και για το κόστος και τον χρόνο περάτωσης των εργασιών. Η εταιρεία DECORAMA διαθέτει πολυετή πείρα στην σύνταξη και εκπόνηση μελετών, καθώς και στην επίβλεψη για την ομαλή και άρτια εκτέλεση των έργων σύμφωνα με τις μελέτες, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.

Απο την άλλη, οι υπηρεσίες επίβλεψης έργων αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια που έχει θέσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του. Η εμπειρία μας στον τομέα αυτό μας παρέχει την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα κατασκευής παρουσιαστεί ή απαιτηθεί από τον πελάτη.

Ανακαινίσεις Υπολογισμός Κόστους