Αναλυτική Διαδικασία Ανακαίνισης


ΒΗΜΑ 1ο ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Ερχόμαστε σε Επαφή με Δύο Τρόπους: Μέσω του Online Εργαλείου Υπολογισμού Κόστους, ή με τον Παραδοσιακό Τρόπο της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας.


ΒΗΜΑ 2ο Επισκεπτόμαστε Δωρεάν το Χώρο σας

Επισκεπτόμαστε Δωρεάν το Χώρο σας για να Δούμε και να Συζητήσουμε επιτόπου όλες σας τις Ανάγκες, όπου με σύμμαχο την Εμπειρία μας θα σας Καθοδηγήσουμε στο Καλύτερο και Λειτουργικότερο για εσάς.


ΒΗΜΑ 3ο Έρχεστε στο Χώρο μας

Έρχεστε στο Χώρο μας όπου σας Δειγματίζουμε τα Υλικά και σας Παρουσιάζουμε Προτάσεις ανάλογα με τις Ανάγκες σας. Ταυτόχρονα, βλέπουμε Μαζί το Αναλυτικό Κόστος Όλων των Υλικών και των Εργασιών.


ΒΗΜΑ 4ο Αναλυτικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό με Ρήτρα Καθυστέρησης

Εφόσον επέλθει συμφωνία, γίνεται Αναλυτικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται τα Υλικά, οι Εργασίες, η Ρήτρα Καθυστέρησης Χρόνου Παράδοσης και η Εγγύηση όλων των Υλικών και των Εργασιών.


ΒΗΜΑ 5ο Έναρξη Εργασιών

Έναρξη Εργασιών στη Συμφωνηθείσα Ημερομηνία. Το Έργο Επιβλέπεται Καθημερινά από Διπλωματούχο Μηχανικό και Φωτογραφίζεται όλη η Πορεία του καθώς και οι Θέσεις και οι Αποστάσεις Σωληνώσεων, Υδραυλικών, Θέρμανσης, Ηλεκτρολογικών, Πριν Αυτά Επικαλυφθούν.


ΒΗΜΑ 6ο Γίνεται Παράδοση του Έργου

Γίνεται Παράδοση του Έργου συνοδεία DVD με όλο το Φωτογραφικό Υλικό της Πορείας των Εργασιών, για Μελλοντική Χρήση.

Υπολογισμός Κόστους Άμεση Επικοινωνία