Οικονομικές Ανακαινίσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών Χώρων

Η DECORAMA διαθέτει την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ποιοτικές ανακαινίσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ προσιτές τιμές…

Η ολική ή η επιμέρους ανακαίνιση ενός σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου φαντάζει ως μια ιδανική εναλλακτική λύση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο αναφορικά στην οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία καθιστά την αγορά ή την εκ νέου κατασκευή ενός χώρου μια ιδιαίτερα δαπανηρή και γεμάτη άγχος υπόθεση. Η DECORAMA διαθέτει την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ποιοτικές ανακαινίσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ προσιτές τιμές.

Η εταιρία μας προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ανακαίνισης έργων καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των εργασιών από την αρχική μελέτη και σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση των εργασιών, αποπεράτωση και τελική παράδοση του χώρου. Βασικά συστατικά στην αποτελεσματική ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου αποτελούν ο άρτιος σχεδιασμός, η επιλογή των κατάλληλων υλικών και η κατάρτιση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών, καθώς τέλος και ο προϋπολογισμός του έργου. Με γνώμονα πάντα τις χρονικές και οικονομικές δυνατότητες όπως υπαγορεύονται από τον πελάτη, η εταιρία μας σχεδιάζει και εκπονεί άρτιες μελέτες που αντιστοιχούν σε όλα τα στάδια της ανακαίνισης ενός χώρου.

Στις ανακαινίσεις κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων χρησιμοποιούμε συνεργεία που ανταποκρίνονται σε αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης καθώς επίσης και πρωτοποριακά υλικά τα οποία καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών. Η περάτωση των εργασιών πραγματοποιείτε σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί και συνοδεύεται με συμβόλαιο που εγγυάται τις εργασίες και τον χρόνο υλοποίησης τους.

Αναλυτική Διαδικασία Υπολογισμός Κόστους